ZWROTY I WYMIANY

Zwroty i wymiany

Prawo zwrotu dotyczy tylko Towaru lub Towarów będących w niezmienionym stanie.

ZWROTY


Do skutecznego odstąpienia od umowy, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

WYMIANY


W przypadku chęci wymiany zakupionego produktu na inny, w pierwszej kolejności konieczne będzie jego zwrócenie w terminie do 14 dni- liczonym od dnia otrzymania Produktu, z załączonym oświadczeniem zwrotu, który zawiera Formularz wymiany.

Zwroty/ wymiany/ reklamacje prosimy przesyłać na adres:
LABOCO
al.Waszyngtona 67/5
04-074 Warszawa

REKLAMACJE


W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W celu zgłoszenia niezgodności towaru z umową możesz skorzystać z gotowego wzoru formularzu reklamacji, który znajdziesz tutaj. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności w jakich powstały domniemane wady oraz datę stwierdzenia wad.